Каталог товаров

Препараты для иммунитета

Препарати для імунітету

Різні лікарські засоби мають здатність збільшувати опірність організму, зміцнювати імунітет і впливати на імунні реакції.

Імуностимулятори

Стимулюючі препарати (елеутерокок, кофеїн, женьшень та ін.) та вітаміни (аскорбінова кислота, ретинол та ін.), а також інші ліки для імунної системи мають властивість підвищувати загальну опірність організму. Також похідні піримідину (пентоксил та метилурацил) мають на це вплив, стимулюючи процеси регенерації в організмі. Похідні нуклеїнових кислот, різні біогенні препарати (енкад, церулоплазмін, спленін) сприяють збудженню імунних реакцій.

Властивості цих препаратів стали основою їх незамінного застосування при повільно поточних регенераційних процесах, в комплексної терапії інфекційно-запальних та інфекційних хвороб. Дуже важливим було ретельне вивчення ендогенних сполук та їх імунологічних властивостей. Ці сполуки (лімфокін) утворюються самим організмом і мають значення при мобілізації імунних сил організму на опір патологічним процесам. Найважливішим ендогенним імуностимулятором є інтерферон. Висока терапевтична ефективність багатьох лікарських засобів (арбідол, продігіозан, полудан) пояснюється переважно тим, що вони можуть стимулювати створення ендогенного інтерферону, тобто є інтерфероногенами.

Найважливіше значення у роботі гуморального та клітинного імунітету має вилочкова залоза. Препарати для імунітету зазвичай спрямовані регулювання її роботи. Саме в ній відбуваються секреція гормонів, що впливають на дозрівання та розвиток клітин лімфоїдної тканини, та процеси диференціації стовбурових клітин у лімфоцити. Екстракт вилочкової залози, що має ряд гормонів, представлений у великій кількості лікарських препаратів, що використовуються як імуностимулюючі засоби.

Інший орган імунної системи – кістковий мозок – дає можливість отримання імуннопрепаратів іншого значення.

З синтетичних імуностимулюючих засобів поширений левамізол.

Імуносупресори

Велике медичне значення мають імуносупресивні (імунодепресивні) препарати. Імунні механізми організму за певних умов можуть стати причиною небажаних реакцій. Так, наприклад, відторгнення органів або пересадженої тканини має зв'язок з імунологічною несумісністю. Організм починає виробляти до антигенів чужорідної тканини антитіла, які, у свою чергу, разом із лімфоїдними клітинами сприяють її пошкодженню та загибелі. Деякі складні захворювання (тромбоцитопенічна пурпура, системний червоний вовчак, вузликовий періартеріїт та ін) та інші захворювання, які лікуються препаратами для імунної системи можуть розцінюватися як аутоімунні процеси, які виникли при вивільненні специфічних антигенів, що містяться в організмі.

Ці антигени в нормальних умовах перебувають у зв'язаному стані і тому імунопатологічні реакції в організмі не викликають. Тому вагоме значення отримав пошук препаратів, здатних гальмувати імуногенез, який пригнічує антитіл.

Оскільки антитіла виробляються плазматичними клітинами та лімфоцитами, імунодепресивну дію мають різноманітні хімічні сполуки, які пригнічують проліферативні процеси в лімфоїдних тканинах та пригнічують утворення нуклеїнових кислот. Імунодепресивні засоби дуже ефективні для лікування аутоімунних хвороб та подолання тканинної несумісності.

Однак варто відзначити, що існуючі сьогодні препарати не мають достатньої вибірковості дії, і їх застосування може супроводжуватися яскраво вираженими небажаними побічними діями. Тому імунодепресанти застосовуються лише за показаннями та призначенням лікаря.


Список літератури:

[1] «Медична мікробіологія та імунологія» / В. Н. Мальцев, Є. П. Пашков; за ред. В. В. Звєрєва. / Москва: Практична медицина, 2014. - 512 с

[2] «Дифтерія: мікробіологічні та імунологічні аспекти» / за ред. Г. Г. Харсєєвої. / Москва: Практична медицина, 2014. - 248 с

Сортировать по:
Фильтр
Быстрый заказ

Розчин для прийому всередину або ректального введення суміш стерильних фільтратів фаголізатів Shigella flexneri 1, 2, 3, 4, 6 сероварів, Shigella sonnei, Salmonella paratyphi A, Salmonella typhimurium, Salmonella infantis, Salmonella choleraes ентеропатогенної Escherichia coli різних серогруп, найбільш значущих в етіології ентеральних захворювань, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Enterococcus, Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa.

Быстрый заказ

Препарат обладает способностью специфически лизировать бактерии Staphylococcus, Streptococcus, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli.

Быстрый заказ
Быстрый заказ
Пиобактериофаг комплексный жидкий обладает способностью специфически лизировать бактерии стафилококков, стрептококков, энтерококков, протея, клебсиелл пневмония и окситока, синегнойной и кишечной палочек.
Быстрый заказ
Эффективность вакцины вируса папилломы человека (ВПЧ) опосредована формированием защитного иммунитета с развитием гуморального и клеточного иммунного ответа против ВПЧ. Риск инфицирования ВПЧ в течение жизни, без вакцинации, у сексуально активных людей более 50%, и он постоянно растет. Проведение курса вакцинации приводит к профилактике заболеваний, вызываемых ВПЧ. Инфицирование онкогенными типами ВПЧ - это обязательное условие развития рака шейки матки (плоскоклеточного и аденокарциномы) и предраковых диспластических состояний. Кроме того, у мужчин и женщин ВПЧ является причиной рака наружных половых органов и анального канала, значительно повышает риск развития рака органов головы и шеи, особенно рака ротоглотки, приводит к развитию аногенитальных кондилом и вызывает рецидивирующий респираторный папилломатоз детей и взрослых.
Быстрый заказ
Рекомбинантная адсорбированная вакцина для профилактики заболеваний, вызванных вирусами папилломы человека (ВПЧ), содержащая адъювант AS04. Представляет собой смесь вирусоподобных частиц рекомбинантных поверхностных белков ВПЧ типов 16 и 18, действие которых усилено с помощью адъювантной системы AS04. L1 белки ВПЧ-16 и ВПЧ-18 получены с использованием рекомбинантных бакуловирусов ВПЧ-16 и ВПЧ-18 на культуре клеток Trichoplusia ni (Hi-5 Rix4446). AS04 состоит из алюминия гидроксида и 3-О-дезацил-4'-монофосфориллипида А (МФЛ). В соответствии с эпидемиологическими данными в большинстве случаев рак шейки матки вызван онкогенными вирусами папилломы человека. ВПЧ-16 и ВПЧ-18 ответственны за возникновение более 70% случаев рака шейки матки, а также примерно 50% всех случаев развития цервикальных интраэпителиальных поражений по всему миру. Клиническая эффективность Эффективность Церварикса в отношении ВПЧ-16 и ВПЧ-18 и связанных с инфицированием последствий подтверждена клиническими исследованиями, включавшими 1113 лиц в возрасте 15-25 лет. Комбинированный анализ результатов исследования и последующего 4-летнего наблюдения показал: 94.7% эффективность в предотвращении инфицирования (95% CI: 83.5; 98.9);96.0% эффективность в отношении цервикальной инфекции, персистирующей на протяжении как минимум 6 мес (95% CI: 75.2; 99.9);100% эффективность в отношении цервикальной инфекции, персистирующей на протяжении как минимум 12 мес (95% CI: 52.2);95.7% эффективность в отношении ВПЧ-инфекции, выявляемой на стадии цитологических нарушений* (95% CI: 83.5; 99.5);100% защита от развития ВПЧ-инфекции, выявляемой гистологически, на стадии CIN1+** (95% CI: 42.4; 100);100% защита от развития ВПЧ-инфекции, выявляемой гистологически, на стадии CIN2+*** (95% CI: -7.7; 100).* - нарушения, выявленные цитологически, включают атипичные плоские клетки неясного значения (ASC-US), низкую степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения (LSIL), высокую степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения (HSIL) и наличие атипичных плоских клеток, при которых нельзя исключить HSIL(ASC-H). ** CIN1+ - интраэпителиальная цервикальная неоплазия 1 степени и выше. *** CIN2+ - интраэпителиальная цервикальная неоплазия 2 степени и выше Вакцина обеспечивает перекрестную защиту у 40.6% вакцинированных в отношении любых проявлений ВПЧ-инфекции, выявленных цитологически, вызванных другими онкогенными типами ВПЧ (95% CI: 14.9; 58.8). Вакцина эффективна в отношении развития любых CIN2 поражений (вне зависимости от типа ДНК вируса ВПЧ) у 73.3% субъектов (95% CI: -1.0; 95.2). Иммуногенность вакцины Полный курс вакцинации (по схеме 0-1-6 мес) приводит к образованию специфических антител против ВПЧ-16 и ВПЧ-18, определявшихся у 100% вакцинированных через 18 мес после введения последней дозы вакцины в возрастных группах от 10 до 25 лет. Максимальная выраженность иммунного ответа отмечалась сразу по завершении курса вакцинации (7-й мес). Антитела сохранялись на протяжении 4 лет последующего наблюдения после введения первой дозы. Дополнительно доказана нейтрализующая способность вырабатываемых антител. Все изначально серонегативные женщины, включая возрастную группу 46-55 лет, становились серопозитивными по завершению курса вакцинации (7-й мес), уровень антител на 7 мес был как минимум в 3-4 раза выше, чем наблюдаемый в исследованиях по оценке эффективности на 18 мес после вакцинации. Защитный уровень антител наблюдался через 18 мес и сохранялся на прежнем уровне в течение четырехлетнего периода наблюдения, без последующего снижения. У женщин, изначально серопозитивных в отношении ВПЧ-16 и/или ВПЧ-18, Церварикс® вызывал выработку такого же уровня антител, как у исходно серонегативных женщин, при этом титр антител был значительно выше, чем вырабатываемый после перенесенной инфекции Адъювантная система AS04 вызывает более длительный иммунный ответ, превосходящий таковой при использовании солей алюминия в качестве адъюванта. Титр антител при использовании AS04 был минимум вдвое выше в течение 4-х лет после введения первой дозы, а количество В-лимфоцитов памяти превосходило приблизительно вдвое на протяжении 2-х лет после введения первой дозы.
Быстрый заказ
Вакцина против вируса Varicella zoster живая аттенуированная. Если после проведения вакцинации у пациента обнаруживаются антитела, это расценивается как признак развившейся защиты против заболевания.
Быстрый заказ
Живая пероральная пентавалентная вакцина, содержащая пять живых реассортантных штаммов ротавируса (бычьих и человеческих). На поверхности четырех вакцинных реассортантов ротавируса экспрессированы один из наружных капсидных белков VP7 (серотипы G1, G2, G3, или G4) человеческого родительского штамма ротавируса и белок VP4 (серотип Р7[5]) бычьего родительского штамма ротавируса (белок VP4 отвечает за прикрепление ротавируса к поверхности клеток). На поверхности пятого реассортанта вируса экспрессирован белок VP4 (серотип Р1А[8]) человеческого родительского штамма ротавируса и наружный капсидный белок VP7 (серотип G6) бычьего родительского штамма ротавируса.Механизм иммунной защиты организма вакциной от гастроэнтерита, вызванного ротавирусами, до конца не изучен. Взаимосвязь между содержанием антител к ротавирусам после вакцинации ротавирусными вакцинами и степенью защиты против ротавирусного гастроэнтерита не установлена. Вакцина вызывает иммунный ответ, т.е. образование сывороточных нейтрализующих антител, к пяти капсидным белкам ротавирусов человека, содержащихся в реассортантах вакцины (G1, G 2, G,3, G 4 и Р1А[8]).
Быстрый заказ
Вакцина для профилактики клещевого энцефалита, полученная путем репродукции вируса клещевого энцефалита во взвешенной первичной культуре клеток куриных эмбрионов (с последующей очисткой, инактивацией формалином и адсорбцией на алюминия гидроксиде).Стимулирует выработку клеточного и гуморального иммунитета к вирусу клещевого энцефалита. Обеспечивает защиту от штаммов, циркулирующих как в Азии, так и в Европе.
Быстрый заказ
Трехкратное введение вакцины (по схеме) вызывает у большинства пациентов появление антител к HBsAg, что предохраняет от заражения вирусом гепатита B.
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Вакцина для профилактики краснухи, кори и паротита. M-M-P II имеет высокие иммуногенные свойства.Однократное введение вакцины вызывает появление у 95% восприимчивых пациентов коревых антител, ингибирующих гемагглютинацию, у 96% - паротитных нейтрализующих антител и у 99% - антител против вируса краснухи, ингибирующих гемагглютинацию.Штамм вируса краснухи RA 27/3, входящий в состав M-M-Р II, определяет непосредственно после вакцинации более высокие титры ингибирующих гемагглютинацию, комплемент-связывающих и нейтрализующих антител, чем другие штаммы вакцины против краснухи. Показано, что он вызывает появление более широкого спектра циркулирующих антител, включая анти-тета и анти-иота преципитирующие антитела. Штамм вируса краснухи RA 27/3 иммунологически имитирует естественную инфекцию в большей степени, чем другие вакцинные вирусы краснухи. Повышенный уровень и более широкий спектр антител, появление которых индуцировано вакцинным штаммом вируса краснухи RA 27/3, коррелируют с большей резистентностью к субклинической реинфекции естественным вирусом, и с большей надежностью обеспечивают продолжительный иммунитет.Вакцинация, проведенная вакциной M-M-Р II, обеспечивает сохранение уровня антител в крови пациента более 11 лет.Иммунизация женщин детородного возраста, не имеющих иммунитета против краснухи, защищает их от заболевания краснухой при беременности, что в свою очередь предотвращает инфицирование плода и развитие поражений, обусловленных врожденной краснухой.
Быстрый заказ
Вакцина для профилактики гепатита В. Содержит в своем составе поверхностный антиген вируса гепатита В (серотип ayw), полученный методом рекомбинации ДНК на культуре дрожжей, трансформированных путем включения в их геном гена, кодирующего поверхностный антиген вируса гепатита В.Проведение курса вакцинации приводит к образованию специфических антител к вирусу гепатита В более чем у 90% вакцинированных в защитном титре.
Быстрый заказ
Эффективность вакцины вируса папилломы человека (ВПЧ) опосредована формированием защитного иммунитета с развитием гуморального и клеточного иммунного ответа против ВПЧ. Риск инфицирования ВПЧ в течение жизни, без вакцинации, у сексуально активных людей более 50%, и он постоянно растет. Проведение курса вакцинации приводит к профилактике заболеваний, вызываемых ВПЧ. Инфицирование онкогенными типами ВПЧ - это обязательное условие развития рака шейки матки (плоскоклеточного и аденокарциномы) и предраковых диспластических состояний. Кроме того, у мужчин и женщин ВПЧ является причиной рака наружных половых органов и анального канала, значительно повышает риск развития рака органов головы и шеи, особенно рака ротоглотки, приводит к развитию аногенитальных кондилом и вызывает рецидивирующий респираторный папилломатоз детей и взрослых.
Быстрый заказ
Препарат представляет собой концентрированный раствор иммунологически активной белковой фракции, выделенной методом фракционирования этиловым спиртом при температуре ниже 0°С из плазмы крови здоровых доноров. Для изготовления серии иммуноглобулина используют плазму, полученную не менее, чем от 1000 здоровых доноров индивидуально проверенных на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С и вирусам иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2.Концентрация белка в иммуноглобулине составляет от 9,5 до 10,5 %.Стабилизатор глицин в концентрации (2,25±0,75) %. Препарат не содержит консервантов и антибиотиков.Действующим началом являются иммуноглобулины, обладающие активностью антител различной специфичности.Препарат обладает также неспецифической активностью, повышая резистентность организма.
Быстрый заказ
Человеческий Ig, восполняя дефицит антител, снижает риск развития инфекций у больных с первичным и вторичным иммунодефицитом.
Быстрый заказ

Пиобактериофаг поливалентный обладает способностью специфически лизировать бактерии стафилококков, стрептококков (в том числе энтерококков), протея, клебсиелл пневмонии, синегнойной и кишечной палочек.

Быстрый заказ
Вызывает специфический лизис бактерий Staphylococcus.
Быстрый заказ
Человеческий Ig, восполняя дефицит антител, снижает риск развития инфекций у больных с первичным и вторичным иммунодефицитом.
Быстрый заказ

Препарат вызывает специфический лизис бактерий Shigella flexneri 1, 2, 3, 4, 6 серовариантов, Shigella sonnei, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi В, Salmonella typhymurium, Salmonella infantis, Salmonella choleraesuis, Salmonella oranienburg, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Enterococcus, Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa.

Быстрый заказ
Человеческий Ig, восполняя дефицит антител, снижает риск развития инфекций у больных с первичным и вторичным иммунодефицитом.
Быстрый заказ
Препарат вызывает специфический лизис бактерий Klebsiella pneumoniae.
Быстрый заказ

Препарат обладает способностью специфически лизировать бактерии Streptococcus.

Быстрый заказ
Вызывает специфический лизис бактерий Staphylococcus.

Препарати для імунітету

Різні лікарські засоби мають здатність збільшувати опірність організму, зміцнювати імунітет і впливати на імунні реакції.

Імуностимулятори

Стимулюючі препарати (елеутерокок, кофеїн, женьшень та ін.) та вітаміни (аскорбінова кислота, ретинол та ін.), а також інші ліки для імунної системи мають властивість підвищувати загальну опірність організму. Також похідні піримідину (пентоксил та метилурацил) мають на це вплив, стимулюючи процеси регенерації в організмі. Похідні нуклеїнових кислот, різні біогенні препарати (енкад, церулоплазмін, спленін) сприяють збудженню імунних реакцій.

Властивості цих препаратів стали основою їх незамінного застосування при повільно поточних регенераційних процесах, в комплексної терапії інфекційно-запальних та інфекційних хвороб. Дуже важливим було ретельне вивчення ендогенних сполук та їх імунологічних властивостей. Ці сполуки (лімфокін) утворюються самим організмом і мають значення при мобілізації імунних сил організму на опір патологічним процесам. Найважливішим ендогенним імуностимулятором є інтерферон. Висока терапевтична ефективність багатьох лікарських засобів (арбідол, продігіозан, полудан) пояснюється переважно тим, що вони можуть стимулювати створення ендогенного інтерферону, тобто є інтерфероногенами.

Найважливіше значення у роботі гуморального та клітинного імунітету має вилочкова залоза. Препарати для імунітету зазвичай спрямовані регулювання її роботи. Саме в ній відбуваються секреція гормонів, що впливають на дозрівання та розвиток клітин лімфоїдної тканини, та процеси диференціації стовбурових клітин у лімфоцити. Екстракт вилочкової залози, що має ряд гормонів, представлений у великій кількості лікарських препаратів, що використовуються як імуностимулюючі засоби.

Інший орган імунної системи – кістковий мозок – дає можливість отримання імуннопрепаратів іншого значення.

З синтетичних імуностимулюючих засобів поширений левамізол.

Імуносупресори

Велике медичне значення мають імуносупресивні (імунодепресивні) препарати. Імунні механізми організму за певних умов можуть стати причиною небажаних реакцій. Так, наприклад, відторгнення органів або пересадженої тканини має зв'язок з імунологічною несумісністю. Організм починає виробляти до антигенів чужорідної тканини антитіла, які, у свою чергу, разом із лімфоїдними клітинами сприяють її пошкодженню та загибелі. Деякі складні захворювання (тромбоцитопенічна пурпура, системний червоний вовчак, вузликовий періартеріїт та ін) та інші захворювання, які лікуються препаратами для імунної системи можуть розцінюватися як аутоімунні процеси, які виникли при вивільненні специфічних антигенів, що містяться в організмі.

Ці антигени в нормальних умовах перебувають у зв'язаному стані і тому імунопатологічні реакції в організмі не викликають. Тому вагоме значення отримав пошук препаратів, здатних гальмувати імуногенез, який пригнічує антитіл.

Оскільки антитіла виробляються плазматичними клітинами та лімфоцитами, імунодепресивну дію мають різноманітні хімічні сполуки, які пригнічують проліферативні процеси в лімфоїдних тканинах та пригнічують утворення нуклеїнових кислот. Імунодепресивні засоби дуже ефективні для лікування аутоімунних хвороб та подолання тканинної несумісності.

Однак варто відзначити, що існуючі сьогодні препарати не мають достатньої вибірковості дії, і їх застосування може супроводжуватися яскраво вираженими небажаними побічними діями. Тому імунодепресанти застосовуються лише за показаннями та призначенням лікаря.


Список літератури:

[1] «Медична мікробіологія та імунологія» / В. Н. Мальцев, Є. П. Пашков; за ред. В. В. Звєрєва. / Москва: Практична медицина, 2014. - 512 с

[2] «Дифтерія: мікробіологічні та імунологічні аспекти» / за ред. Г. Г. Харсєєвої. / Москва: Практична медицина, 2014. - 248 с