Каталог товаров

Препараты для лечения желудка, кишечника, печени

Препарат від розладу шлунка, кишечника та печінки поки що не настільки ефективні, як хотілося б.

Розлад шлунка, кишечника і печінки - найпоширеніші, але маловивчені захворювання. Фінансуються погано, оскільки вважаються несерйозними. Розлад має підтипи, що виникають у результаті різних механізмів (фізіологічних процесів). Для покращення ефективності лікування необхідно вивчити механізми препаратів від захворювань шлунка. Зазвичай фахівці призначають препарати зі зняттям симптомів диспепсії, оскільки ще розуміють причини виникнення цих симптомів. Лікування диспепсії проходить тими самими препаратами, як і при подразненому кишечнику, незважаючи на те, що причини виникнення цих захворювань абсолютно різні.

Навчання

Пацієнтам, які страждають на диспепсію, необхідно знати всю наявну інформацію з цього захворювання. Це дозволить їм знати, чому необхідно провести ті чи інші аналізи чи пропити певні лікарські препарати. Хороша поінформованість вселяє психічний спокій пацієнта. Він зможе розуміти і спокійно поставитися до свого стану і дискомфорт, що виникає при диспепсії, буде переноситися набагато легше.

Дієта

Вплив певної дієти на лікування диспепсії ще не вивчений. Але багато пацієнтів поява симптомів цього захворювання пов'язують із вживанням в їжу певних продуктів (молочних, жирних тощо). Звичайно, деякі продукти харчування можуть стимулювати посилення симптомів диспепсії і цим виправданий прийом препаратів від розладу шлунка. Пацієнтам можна знизити вживання деяких продуктів, які, на їхню думку, посилили симптоми диспепсії, але виключати їх зовсім не можна, оскільки це може позбавити організм необхідних вітамінів та мікроелементів, які отримують через продукти харчування.

Психотропні препарати

Зв'язок диспепсії з депресією, підвищеною тривожністю ще вивчені. Проте наявність у пацієнтів із диспепсією підвищеної тривожності чи депресії спостерігається майже завжди. Клінічні випробування довели, що при диспепсії з болями стравоходу добре допомагають невеликі дози антидепресантів. У цьому випадку їхня дія спрямована не на депресію, а на корекцію нервових клітин та зняття болю. Найчастіше призначають антидепресанти трициклічної групи – триміпрамін, дезіпрамін.

Психотерапія

Психотерапевтичні методи під час лікування диспепсії ще вивчені. Але вони ефективні під час лікування роздратованого кишечника. Проте використовується: гіпноз, міжособова чи психодинамічна психотерапія, релаксація, когнітивно-біхевіористична терапія, методика управління стресом.

Препарати для покращення перистальтики кишечника

Одну з теорій виникнення диспепсії пов'язують із порушеннями функцій мускулатури шлунково-кишкового тракту, саме – зниженням її активності. В результаті швидкість проходження їжі по шлунку та кишечнику уповільнюється. Препарати, що покращують перистальтику при диспепсії, мало вивчені. Тому застосовуються лише деякі різновиди: цизаприд, еритроміцин, метаклопрамід.

Спазмолітичні засоби

Це препарати, які розслабляють гладку мускулатуру. Наприклад, нітрогліцерин. Використання їх при диспепсії мало вивчене, але застосовуються, тому що вони мають небагато побічних ефектів. Як слід ставитися до діагностики та лікування диспепсії? Вік пацієнта, симптоми та ступінь тяжкості захворювання визначає, які обстеження необхідно пройти. Типи діагностик: ендоскопія, електрогастрографія, рентгеноскопія, ФГС (фіброгастроскопія), колоноскопія, УЗД, комп'ютерна або ядерно-магнітна томографія. Необхідні лабораторні аналізи: наявність антитіл до лямблій, кров на целіакію. До призначення препаратів від розладу шлунка та кишечника необхідно також здати аналіз на переносимість лактози.


Список літератури:

[1] «Хвороби органів травлення: посібник з гастроентерології для лікарів»/Л.М. Валенкевич, О.І. Яхонтова. / СПб.: Видавництво ДЕАН, 2006. - 655с.

[2] «Гастроенторологія. Практичне керівництво»/С.С. В'ялов. / М.: МЕДпрес-інформ, 2015. – 224 c.

Сортировать по:
Фильтр
Быстрый заказ

Топинамбур обладает полезными свойствами – его волокна улучшают моторику кишечника, служат «посадочной площадкой» для фиксации и развития элементов полезной флоры.

Волокна связывают и выводят балластные вредные вещества, инулин регулирует аппетит и препятствует появлению приступов сильного голода.

Витамин Е проявляет общее положительное воздействие на все органы и системы.

Быстрый заказ
Тиоктовая кислота (альфа-липоевая кислота) - эндогенный антиоксидант прямого (связывает свободные радикалы) и непрямого действия. В качестве кофермента митохондриальных мультиферментных комплексов участвует в окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты и альфа-кетокислот. Способствует снижению концентрации глюкозы в крови и увеличению содержания гликогена в печени, а также преодолению инсулинорезистентности. По характеру биохимического действия близка к витаминам группы В. Участвует в регулировании липидного и углеводного обмена, стимулирует обмен холестерина. Оказывает гепатопротекторное, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое, гипогликемическое действие. Улучшает трофику нейронов.При сахарном диабете тиоктовая кислота уменьшает образование конечных продуктов гликирования, улучшает эндоневральный кровоток, повышает содержание глутатиона до физиологического уровня, что в результате приводит к улучшению функционального состояния периферических нервных волокон при диабетической полиневропатии. Благодаря участию в метаболизме жиров, тиоктовая кислота увеличивает биосинтез фосфолипидов, в частности, фосфоинозитидов, восстанавливая повреждения клеточных мембран; нормализует энергетический обмен и проведение нервных импульсов.Тиоктовая кислота устраняет токсическое влияние метаболитов алкоголя (ацетальдегида, пировиноградной кислоты), уменьшает эндоневральную гипоксию и ишемию, ослабляя проявления полиневропатии в виде парестезии, ощущения жжения, боли и онемения конечностей.Таким образом, тиоктовая кислота оказывает антиоксидантное, нейротрофическое действие, улучшает метаболизм липидов.
Быстрый заказ
Быстрый заказ
Гепатопротекторное средство, оказывает желчегонное действие. Уменьшает синтез холестерина в печени, всасывание его в кишечнике и концентрацию в желчи, повышает растворимость холестерина в желчевыводящей системе, стимулирует образование и выделение желчи. Снижает литогенность желчи, увеличивает в ней содержание желчных кислот; вызывает усиление желудочной и панкреатической секреции, усиливает активность липазы, оказывает гипогликемическое действие. Вызывает частичное или полное растворение холестериновых камней при энтеральном применении, уменьшает насыщенность желчи холестерином, что способствует мобилизации холестерина из желчных камней. Оказывает иммуномодулирующее действие, влияет на иммунологические реакции в печени: уменьшает экспрессию некоторых антигенов на мембране гепатоцитов, влияет на количество Т-лимфоцитов, образование интерлейкина-2, уменьшает количество эозинофилов.Педиатрическая популяцияМуковисцидоз (кистозный фиброз)Согласно данным клинических отчетов, имеется многолетний опыт (до 10 лет и более) лечения урсодезоксихолевой кислотой педиатрических больных, страдающих гепатобилиарной болезнью, связанной с муковисцидозом (CFAHD). Имеются данные о том, что терапия урсодезоксихолевой кислотой способна снижать пролиферацию желчных протоков, замедлять развитие повреждений, выявляемых при гистологическом исследовании, и даже способствовать обратному развитию изменений гепатобилиарной системы в случае, если терапия начинается на ранних стадиях CFAHD. В целях оптимизации эффективности лечения терапию урсодезоксихолевой кислотой следует начинать как можно раньше после установления диагноза CFAHD.
Быстрый заказ
Комбинированный препарат растительного происхождения, содержит экстракт дымянки лекарственной и экстракт расторопши пятнистой. Экстракт дымянки лекарственной, содержащий алкалоид фумарин, нормализует количество секретируемой желчи, снимает спазм желчного пузыря и желчных протоков, облегчая поступление желчи в кишечник.Экстракт плодов расторопши содержит силимарин, который проявляет гепатопротекторное действие при острых и хронических интоксикациях, связывает свободные радикалы и токсические вещества в ткани печени, обладает антиоксидантной и мембраностабилизирующей активностью, стимулирует синтез белка, способствует восстановлению клеток печени.Гепабене нормализует функцию печени при различных хронических патологических состояниях.
Быстрый заказ
Комбинированный препарат.Оказывает мембраностабилизирующее, гепатопротекторное и противовирусное действие.Фосфатидилхолин (основной компонент фосфолипидов) является основным структурным элементом клеточных и внутриклеточных мембран, способен восстанавливать их структуру и функции при повреждении, оказывая цитопротекторное действие. Нормализует белковый и липидный обмены, предотвращает потерю гепатоцитами ферментов и других активных веществ, восстанавливает детоксицирующую функцию печени, ингибирует формирование соединительной ткани, снижая риск возникновения фиброза и цирроза печени.Глицирризиновая кислота обладает противовоспалительным действием, подавляет репродукцию вирусов в печени и других органах за счет стимуляции продукции интерферонов, повышения фагоцитоза, увеличения активности естественных клеток-киллеров. Оказывает гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной и мембраностабилизирующей активности. Потенцирует действие эндогенных глюкокортикоидов, оказывая противовоспалительное и противоаллергическое действие при неинфекционных поражениях печени.При поражениях кожи за счет мембраностабилизирующего и противовоспалительного действия компонентов ограничивает распространение процесса и способствует регрессу заболевания.
Быстрый заказ
Гепатопротекторный препарат. Оказывает также желчегонное, холелитолитическое, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое и иммуномодулирующее действие. Обладая высокими полярными свойствами, урсодезоксихолевая кислота (УДХК) встраивается в мембрану гепатоцита, холангиоцита и эпителиоцита ЖКТ, стабилизирует ее структуру и защищает клетку от повреждающего действия солей токсичных желчных кислот, снижая таким образом их цитотоксический эффект. Образует нетоксичные смешанные мицеллы с липофильными (токсичными) желчными кислотами, что снижает способность желудочного рефлюктата повреждать клеточные мембраны при холестатических заболеваниях печени, билиарном рефлюкс-гастрите и рефлюкс- эзофагите.При холестазе УДХК активирует Са2-зависимую альфа-протеазу и стимулирует экзоцитоз, уменьшает концентрацию токсичных желчных кислот (хенодезоксихолевой, литохолевой, дезоксихолевой и др.), концентрации которых у больных с хроническими заболеваниями печени повышены. Уменьшая их концентрацию и стимулируя холерез, богатый бикарбонатами, УДХК эффективно способствует разрешению внутрипеченочного холестаза. Конкурентно снижает всасывание липофильных желчных кислот в кишечнике, повышает их "фракционный" оборот при энтерогепатической циркуляции, индуцирует холерез, стимулирует пассаж желчи и выведение токсичных желчных кислот через кишечник.Уменьшает насыщенность желчи холестерином за счет угнетения его абсорбции в кишечнике, подавления синтеза в печени и понижения секреции в желчь; способствует постепенному распаду холестериновых желчных камней, что достигается преимущественно за счет дисперсии холестерина и формирования жидких кристаллов; уменьшает литогенный индекс желчи, увеличивает в ней концентрацию желчных кислот. Результатом является растворение холестериновых желчных камней и предупреждение образования новых конкрементов.Вызывает усиление желудочной и панкреатической секреции, усиливает активность липазы, оказывает гипогликемическое действие.Иммуномодулирующее действие УДХК обусловлено угнетением экспрессии антигенов гистосовместимости - HLA-1 - на мембранах гепатоцитов и HLA-2 - на холангиоцитах, нормализацией естественной киллерной активности лимфоцитов, образованием интерлейкина-2, уменьшением количества эозинофилов, подавлением иммунокомпетентных иммуноглобулинов (Ig), в первую очередь - IgM; регуляцией апоптоза гепатоцитов и эпителиоцитов ЖКТ. Задерживает прогрессирование фиброза.
Быстрый заказ
Гепатопротектор. Урсодезоксихолевая кислота - желчная кислота. Уменьшает содержание холестерина в желчи преимущественно путем дисперсии холестерина и формирования жидко-кристаллической фазы. Оказывает влияние на энтерогепатическую циркуляцию желчных солей, уменьшая реабсорбцию в кишечнике эндогенных более гидрофобных и потенциально токсичных соединений.В исследованиях in vitro показано, что урсодезоксихолевая кислота оказывает прямое гепатопротекторное действие и уменьшает гепатотоксичность гидрофобных солей желчи.Оказывает влияние на иммунологические реакции, уменьшая патологическую экспрессию HLA-антигенов класса I на гепатоцитах и подавляя продукцию цитокинов и интерлейкинов.Урсодезоксихолевая кислота снижает литогенный индекс желчи, увеличивая содержание в ней желчных кислот. Способствует частичному или полному растворению холестериновых желчных камней при пероральном применении. Оказывает холеретическое действие.
Быстрый заказ
Гепатопротектор. Урсодезоксихолевая кислота - желчная кислота. Уменьшает содержание холестерина в желчи преимущественно путем дисперсии холестерина и формирования жидко-кристаллической фазы. Оказывает влияние на энтерогепатическую циркуляцию желчных солей, уменьшая реабсорбцию в кишечнике эндогенных более гидрофобных и потенциально токсичных соединений.В исследованиях in vitro показано, что урсодезоксихолевая кислота оказывает прямое гепатопротекторное действие и уменьшает гепатотоксичность гидрофобных солей желчи.Оказывает влияние на иммунологические реакции, уменьшая патологическую экспрессию HLA-антигенов класса I на гепатоцитах и подавляя продукцию цитокинов и интерлейкинов.Урсодезоксихолевая кислота снижает литогенный индекс желчи, увеличивая содержание в ней желчных кислот. Способствует частичному или полному растворению холестериновых желчных камней при пероральном применении. Оказывает холеретическое действие.
Быстрый заказ
Гепатопротекторный препарат. Оказывает также желчегонное, холелитолитическое, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое и иммуномодулирующее действие. Обладая высокими полярными свойствами, урсодезоксихолевая кислота (УДХК) встраивается в мембрану гепатоцита, холангиоцита и эпителиоцита ЖКТ, стабилизирует ее структуру и защищает клетку от повреждающего действия солей токсичных желчных кислот, снижая таким образом их цитотоксический эффект. Образует нетоксичные смешанные мицеллы с липофильными (токсичными) желчными кислотами, что снижает способность желудочного рефлюктата повреждать клеточные мембраны при холестатических заболеваниях печени, билиарном рефлюкс-гастрите и рефлюкс- эзофагите.При холестазе УДХК активирует Са2-зависимую альфа-протеазу и стимулирует экзоцитоз, уменьшает концентрацию токсичных желчных кислот (хенодезоксихолевой, литохолевой, дезоксихолевой и др.), концентрации которых у больных с хроническими заболеваниями печени повышены. Уменьшая их концентрацию и стимулируя холерез, богатый бикарбонатами, УДХК эффективно способствует разрешению внутрипеченочного холестаза. Конкурентно снижает всасывание липофильных желчных кислот в кишечнике, повышает их "фракционный" оборот при энтерогепатической циркуляции, индуцирует холерез, стимулирует пассаж желчи и выведение токсичных желчных кислот через кишечник.Уменьшает насыщенность желчи холестерином за счет угнетения его абсорбции в кишечнике, подавления синтеза в печени и понижения секреции в желчь; способствует постепенному распаду холестериновых желчных камней, что достигается преимущественно за счет дисперсии холестерина и формирования жидких кристаллов; уменьшает литогенный индекс желчи, увеличивает в ней концентрацию желчных кислот. Результатом является растворение холестериновых желчных камней и предупреждение образования новых конкрементов.Вызывает усиление желудочной и панкреатической секреции, усиливает активность липазы, оказывает гипогликемическое действие.Иммуномодулирующее действие УДХК обусловлено угнетением экспрессии антигенов гистосовместимости - HLA-1 - на мембранах гепатоцитов и HLA-2 - на холангиоцитах, нормализацией естественной киллерной активности лимфоцитов, образованием интерлейкина-2, уменьшением количества эозинофилов, подавлением иммунокомпетентных иммуноглобулинов (Ig), в первую очередь - IgM; регуляцией апоптоза гепатоцитов и эпителиоцитов ЖКТ. Задерживает прогрессирование фиброза.
Быстрый заказ
Гепатопротектор. Оказывает желчегонное действие. Уменьшает синтез холестерина в печени, всасывание его в кишечнике и концентрацию в желчи, повышает растворимость холестерина в желчевыводящей системе, стимулирует образование и выведение желчи. Снижает литогенность желчи, увеличивает в ней содержание желчных кислот. Вызывает усиление желудочной и панкреатической секреции, усиливает активность липазы. Оказывает гипогликемическое действие.Вызывает частичное или полное растворение холестериновых камней при приеме внутрь, уменьшает насыщенность желчи холестерином, что способствует мобилизации холестерина из желчных камней.Оказывает иммуномодулирующее действие, влияет на иммунологические реакции в печени: уменьшает экспрессию некоторых антигенов на мембране гепатоцитов, влияет на количество Т-лимфоцитов, образование интерлейкина-2, уменьшает количество эозинофилов.
Быстрый заказ
Гепатопротектор. Оказывает желчегонное действие. Уменьшает синтез холестерина в печени, всасывание его в кишечнике и концентрацию в желчи, повышает растворимость холестерина в желчевыводящей системе, стимулирует образование и выведение желчи. Снижает литогенность желчи, увеличивает в ней содержание желчных кислот. Вызывает усиление желудочной и панкреатической секреции, усиливает активность липазы. Оказывает гипогликемическое действие.Вызывает частичное или полное растворение холестериновых камней при приеме внутрь, уменьшает насыщенность желчи холестерином, что способствует мобилизации холестерина из желчных камней.Оказывает иммуномодулирующее действие, влияет на иммунологические реакции в печени: уменьшает экспрессию некоторых антигенов на мембране гепатоцитов, влияет на количество Т-лимфоцитов, образование интерлейкина-2, уменьшает количество эозинофилов.
Быстрый заказ
Средство растительного происхождения. Главным является гепатопротекторный эффект. Флаволигнаны, в т.ч. силибин, дегидросилибин, изосилибин, силимарин, дегидросилимарин, силихристин, тасифолин (2.8-3.8%) стабилизируют лизосомальные и клеточные мембраны, предотвращая выход из клеток ферментов. Взаимодействуют со свободными радикалами и ингибируют процессы перекисного окисления липидов. Благодаря антиоксидантному действию тормозят проникновение в клетки печени различных токсинов (в т.ч. хлорированных углеводородов, альфа-аманитина бледной поганки, нитрозоаминов). Силибин, силимарин и их производные стимулируют специфическую РНК-полимеразу А, в результате этого активизируется синтез белков и фосфолипидов в гепатоцитах, ускоряются процессы регенерации и детоксикации в печени.Нормализации процессов обмена веществ способствуют содержащиеся в плодах токоферолы, макро- (калий, магний) и микроэлементы (медь, селен). В жирном масле плодов (20-34%) содержится большое количество ненасыщенных жирных кислот (в т.ч. линолевой - 50-62%), которые обладают окислительно-восстановительными свойствами, способствуют окислению холестерина и совместно с бета-ситостерином профилактике атеросклероза. Полисахариды слизи (5%) оказывают обволакивающее и гастропротекторное действие. Азотсодержащее соединение бетаин улучшает процесс пищеварения, желчеобразования в печени. Плоды расторопши обладают лактогенным действием.
Быстрый заказ
Адеметионин относится к группе гепатопротекторов. Оказывает желчегонное действие, обладает детоксикационным, регенерирующим, антиоксидантным, антифиброзирующим и нейропротекторным свойствами.Адеметионин (S-аденозил-L-метионин) - аминокислота естественного происхождения, которая присутствует практически во всех тканях и биологических жидкостях в организме. Наибольшая концентрация адеметионина отмечена в печени и мозге. Адеметионин является производным серосодержащей аминокислоты - метионина. Выполняет ключевую роль в метаболических процессах организма, принимает участие в важных биохимических реакциях. Участвует в синтезе фосфолипидов клеточных мембран, нейротрансмиттеров, нуклеиновых кислот, белков, гормонов и других. Адеметионин является предшественником цистеина, таурина, глутатиона (обеспечивая окислительно-восстановительный механизм клеточной детоксикации), коэнзима А (включается в биохимические реакции цикла трикарбоновых кислот и восполняет энергетический потенциал клетки). Повышает содержание глутамина в печени, цистеина и таурина в плазме; снижает содержание метионина в сыворотке, нормализуя метаболические реакции в печени. Опосредованно участвует в стимуляции регенерации и пролиферации клеток печени, что уменьшает риск фиброзирования. Адеметионин нормализует синтез эндогенного фосфатидилхолина в гепатоцитах, что повышает текучесть и поляризацию мембран. Это улучшает функцию ассоциированных с мембранами гепатоцитов транспортных систем желчных кислот и способствует пассажу желчных кислот в желчевыводящие пути. Эффективен при внутридольковом варианте холестаза (нарушение синтеза и тока желчи). Адеметионин снижает токсичность желчных кислот в клетках печени.У пациентов с диффузными заболеваниями печени (цирроз, гепатит) адеметионин снижает выраженность кожного зуда и способствует улучшению биохимических показателей крови, в т.ч. концентрации прямого билирубина, активности ЩФ, аминотрансфераз и других. Желчегонный и гепатопротекторный эффект сохраняется до 3 месяцев после прекращения лечения. Показана эффективность при гепатопатиях, обусловленных различными гепатотоксичными препаратами. В ряде исследований была подтверждена эффективность адеметионина при лечении повышенной утомляемости у пациентов с хроническими заболеваниями печени.
Быстрый заказ
Комплексный препарат, содержащий биологически активные вещества, получаемые из семян тыквы.Высокое содержание токоферолов (альфа-, бета-, гамма-, сигма-изомеры) и каротиноидов оказывает выраженное антиоксидантное действие, угнетающее процессы перекисного окисления липидов в биологических мембранах.Эссенциальные фосфолипиды оказывают гепатопротекторное действие, способствуют восстановлению клеточной мембраны гепатоцитов, ее структуры и функции. Эссенциальные жирные кислоты участвуют в липидном обмене, в регуляции обмена холестерина и триглицеридов, в метаболизме арахидоновой кислоты (как биохимического предшественника простагландинов).Суммарная совокупность фармакологических свойств биологически активных веществ в препарате Тыквеол определяет его противовоспалительное и цитопротекторное действие при местном применении.Тыквеол улучшает функциональное состояние желчевыводящих путей, изменяя химический состав желчи, обладает легким желчегонным действием, уменьшает воспалительные явления в эпителии желчевыводящей системы.Тыквеол, обладая антиандрогенными свойствами, снижает пролиферацию клеток предстательной железы, нормализует ее функцию за счет улучшения микроциркуляции и противовоспалительного действия.
Быстрый заказ
Гепатопротекторный препарат растительного происхождения. Обладает гепатопротекторным и антитоксическим действием. Лечебный эффект обусловлен влиянием на метаболизм гепатоцитов. Активирует синтез белков и ферментов в гепатоцитах, оказывает стабилизирующее воздействие на мембрану гепатоцитов, тормозит проникновение токсинов в клетки печени, ингибирует дистрофические и потенцирует регенеративные процессы в печени.
Быстрый заказ
Эссенциальные фосфолипиды являются основными элементами структуры оболочки клеток и клеточных органелл. При болезнях печени всегда имеется повреждение оболочек печеночных клеток и их органелл, которое приводит к нарушениям активности связанных с ними ферментов и систем рецепторов, ухудшению функциональной активности печеночных клеток и снижению способности к регенерации.Фосфолипиды, входящие в состав препарата, соответствуют по своей химической структуре эндогенным фосфолипидам, но превосходят эндогенные фосфолипиды по активности за счет более высокого содержания в них полиненасыщенных (эссенциальных) жирных кислот. Встраивание этих высокоэнергетических молекул в поврежденные участки, клеточных мембран гепатоцитов восстанавливает целостность печеночных клеток, способствует их регенерации. Цис-двойные связи их полиненасыщенных жирных кислот предотвращают параллельное расположение углеводородных цепей в фосфолипидах клеточных оболочек, фосфолипидная структура клеточных оболочек гепатоцитов "разрыхляется", что обусловливает повышение их текучести и эластичности, улучшает обмен веществ. Образующиеся функциональные блоки повышают активность фиксированных на мембранах ферментов и способствуют нормальному физиологическому пути протекания важнейших метаболических процессов. Фосфолипиды, входящие в состав препарата, регулируют метаболизм липопротеинов, перенося нейтральные жиры и холестерин к местам окисления, главным образом это происходит за счет повышения способности ЛПВП связываться с холестерином.Таким образом, оказывается нормализующее действие на метаболизм липидов и белков; на дезинтоксикационную функцию печени; на восстановление и сохранение клеточной структуры печени и фосфолипидозависимых ферментных систем; что в конечном итоге препятствует формированию соединительной ткани в печени. При экскреции фосфолипидов в желчь происходит снижение литогенного индекса и стабилизация желчи.
Быстрый заказ
Эссенциальные фосфолипиды являются основными элементами структуры оболочки клеток и клеточных органелл. При болезнях печени всегда имеется повреждение оболочек печеночных клеток и их органелл, которое приводит к нарушениям активности связанных с ними ферментов и систем рецепторов, ухудшению функциональной активности печеночных клеток и снижению способности к регенерации.Фосфолипиды, входящие в состав препарата Эссенциале® форте Н, соответствуют по своей химической структуре эндогенным фосфолипидам, но превосходят эндогенные фосфолипиды по активности за счет более высокого содержания в них полиненасыщенных (эссенциальных) жирных кислот. Встраивание этих высокоэнергетических молекул в поврежденные участки клеточных мембран гепатоцитов восстанавливает целостность печеночных клеток, способствует их регенерации. Цис-двойные связи их полиненасыщенных жирных кислот предотвращают параллельное расположение углеводородных цепей в фосфолипидах клеточных оболочек, фосфолипидная структура клеточных оболочек гепатоцитов "разрыхляется", что обусловливает повышение их текучести и эластичности, улучшает обмен веществ. Образующиеся функциональные блоки повышают активность фиксированных на мембранах ферментов и способствуют нормальному, физиологическому пути протекания важнейших метаболических процессов.Фосфолипиды, входящие в состав препарата Эссенциале® форте Н, регулируют метаболизм липопротеинов, перенося нейтральные жиры и холестерин к местам окисления, это происходит главным образом за счет повышения способности ЛПВП связываться с холестерином.Таким образом, препарат оказывает нормализующее действие на метаболизм липидов и белков, дезинтоксикационную функцию печени, на восстановление и сохранение клеточной структуры печени и фосфолипидозависимых ферментных систем, что в конечном итоге препятствует формированию соединительной ткани в печени и способствует естественному восстановлению клеток печени.При экскреции фосфолипидов в желчь происходит снижение литогенного индекса и стабилизация желчи.У больных с неалкогольной жировой болезнью печени применение эссенциальных фосфолипидов в контролируемых рандомизированных клинических исследованиях приводило к достоверному снижению степени стеатоза. В клинических и наблюдательных исследованиях на фоне применения Эссенциале® Форте Н у больных с хроническими заболеваниями печени наблюдалось облегчение общего состояния и симптомов, таких как повышенная утомляемость/слабость, снижение аппетита, боль или дискомфорт в животе, чувство быстрого насыщения, чувство переполнения или тяжести после еды, вздутие, тошнота. Значимое улучшение симптомов отмечалось в исследованиях уже через 4 недели (30 дней) терапии.Применение эссенциальных фосфолипидов в контролируемых и наблюдательных исследованиях у больных с псориазом приводило к регрессу псориатических высыпаний, снижению индекса распространенности и тяжести псориаза (PASI). Добавление эссенциальных фосфолипидов к ПУВА-терапии позволяло быстрее добиться ремиссии при снижении общей дозы ультрафиолетового облучения.
Быстрый заказ
Гепатопротектор. Действие обусловлено свойствами компонентов, входящих в состав препарата."Эссенциальные" фосфолипиды - сложные вещества, представляющие собой диглицеридные эфиры фосфатидных и ненасыщенных жирных кислот (в основном олеиновой и линолевой). Являются важным структурным элементом клеточных мембран и мембран органелл гепатоцитов. Фосфолипиды регулируют проницаемость мембран, активность мембраносвязанных ферментов, обеспечивая нормальные процессы окислительного фосфорилирования.Препарат нормализует биосинтез фосфолипидов и общий липидный обмен при повреждениях гепатоцитов различной этиологии.Восстанавливает мембраны гепатоцитов путем структурной регенерации и за счет конкурентного ингибирования окислительных процессов: встраиваясь в биомембраны, ненасыщенные жирные кислоты способны принимать на себя токсикогенные воздействия вместо мембранных липидов. Способствует регенерации клеток печени, стабилизирует физико-химические свойства желчи.Тиамин (витамин В1) в качестве кофермента участвует в углеводном обмене.Рибофлавин (витамин В2) - важнейший катализатор процессов клеточного дыхания.Пиридоксин (витамин B6) в качестве кофермента принимает участие в метаболизме аминокислот и белков.Цианокобаламин (витамин B12) вместе с фолиевой кислотой участвует в синтезе нуклеотидов.Никотинамид (витамин РР) участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.Токоферол (витамин Е) обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивает защиту ненасыщенных жирных кислот в мембранах от перекисного окисления липидов.
Быстрый заказ
Гепатопротектор, обладает антидепрессивной активностью. Оказывает холеретическое и холекинетическое действие. Обладает детоксикационными, регенерирующими, антиоксидантными, антифиброзирующими и нейропротекторными свойствами. Восполняет дефицит адеметионина и стимулирует его выработку в организме, в первую очередь в печени и мозге. Участвует в биологических реакциях трансметилирования (донатор метильной группы) - молекула S-аденозил-L-метионина (адеметионин), является донатором метильной группы в реакциях метилирования фосфолипидов клеточных мембран, белков, гормонов, нейромедиаторов; участвует в реакциях транссульфатирования как предшественник цистеина, таурина, глутатиона (обеспечивает окислительно-восстановительный механизм клеточной детоксикации), коэнзима ацетилирования. Повышает содержание глутамина в печени, цистеина и таурина в плазме; снижает содержание метионина в сыворотке, нормализуя метаболические реакции в печени. Кроме декарбоксилирования участвует в процессах аминопропилирования как предшественник полиаминов - путресцина (стимулятор регенерации клеток и пролиферации гепатоцитов), спермидина и спермина, входящих в структуру рибосом.Оказывает холеретическое действие, обусловленное повышением подвижности и поляризации мембран гепатоцитов, вследствие стимуляции синтеза в них фосфатидилхолина. Это улучшает функцию ассоциированных с мембранами гепатоцитов транспортных систем желчных кислот и способствует пассажу желчных кислот в желчевыводящую систему. Эффективен при внутридольковом варианте холестаза (нарушение синтеза и тока желчи). Способствует детоксикации желчных кислот, повышает содержание в гепатоцитах конъюгированных и сульфатированных желчных кислот. Конъюгация с таурином повышает растворимость желчных кислот и выведение их из гепатоцита. Процесс сульфатирования желчных кислот способствует возможности их элиминации почками, облегчает прохождение через мембрану гепатоцита и выведение с желчью. Кроме этого, сульфатированные желчные кислоты защищают мембраны клеток печени от токсического действия несульфатированных желчных кислот (в высоких концентрациях присутствующих в гепатоцитах при внутрипеченочном холестазе). У пациентов с диффузными заболеваниями печени (цирроз, гепатит) с синдромом внутрипеченочного холестаза снижает выраженность кожного зуда и изменений биохимических показателей, в т.ч. уровня прямого билирубина, активности ЩФ, аминотрансфераз.
Быстрый заказ
Обладает детоксикационным действием, снижая повышенный уровень аммиака в организме, в частности, при заболеваниях печени. Действие препарата связано с его участием в орнитиновом цикле мочевинообразования Кребса (активирует работу цикла, восстанавливая активность ферментов клеток печени - орнитин-карбамоилтрансферазы и карбамоил-фосфатсинтетазы).Способствует выработке инсулина и соматотропного гормона.Улучшает белковый обмен при заболеваниях, требующих парентерального питания.Способствует уменьшению астенического, диспептического и болевого синдромов, а также нормализации повышенной массы тела (при стеатозе и стеатогепатите).
Быстрый заказ
Комбинированный препарат.Оказывает мембраностабилизирующее, гепатопротекторное и противовирусное действие.Фосфатидилхолин (действующее вещество фосфолипидов) является основным структурным элементом клеточных и внутриклеточных мембран, способен восстанавливать их структуру и функции при повреждении, оказывая цитопротекторное действие. Нормализует белковый и липидный обмен, предотвращает потерю гепатоцитами ферментов и других активных веществ, восстанавливает детоксицирующую функцию печени, ингибирует формирование соединительной ткани, снижая риск возникновения фиброза и цирроза печени.Глицират (глицирризиновая кислота и соли) обладает противовоспалительным действием, подавляет репродукцию вирусов в печени и других органах за счет стимуляции продукции интерферонов, усиления фагоцитоза, увеличения активности естественных клеток-киллеров. Оказывает гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной и мембраностабилизирующей активности. Потенцирует действие эндогенных глюкокортикостероидов, оказывая противовоспалительное и противоаллергическое действие при неинфекционных поражениях печени.При поражениях кожи за счет мембраностабилизирующего и противовоспалительного действия компонентов ограничивает распространение процесса и способствует регрессу заболевания.
Быстрый заказ

Комплексный препарат, содержащий биологически активные вещества, получаемые из семян тыквы.Высокое содержание токоферолов (альфа-, бета-, гамма-, сигма-изомеры) и каротиноидов оказывает выраженное антиоксидантное действие, угнетающее процессы перекисного окисления липидов в биологических мембранах.Эссенциальные фосфолипиды оказывают гепатопротекторное действие, способствуют восстановлению клеточной мембраны гепатоцитов, ее структуры и функции. Эссенциальные жирные кислоты участвуют в липидном обмене, в регуляции обмена холестерина и триглицеридов, в метаболизме арахидоновой кислоты (как биохимического предшественника простагландинов).Суммарная совокупность фармакологических свойств биологически активных веществ в препарате Тыквеол определяет его противовоспалительное и цитопротекторное действие при местном применении.Тыквеол улучшает функциональное состояние желчевыводящих путей, изменяя химический состав желчи, обладает легким желчегонным действием, уменьшает воспалительные явления в эпителии желчевыводящей системы.Тыквеол, обладая антиандрогенными свойствами, снижает пролиферацию клеток предстательной железы, нормализует ее функцию за счет улучшения микроциркуляции и противовоспалительного действия.

Быстрый заказ
Гепатопротектор растительного происхождения. Представляет собой комплекс биологически активных веществ растительного происхождения, предохраняющих печень от воздействия токсичных веществ (алкоголь, лекарственные препараты), стимулирует регенерацию клеток печени; нормализует белковосинтетическую функцию печени; способствует улучшению процесса пищеварения.Дипана содержит сухие водные экстракты растений, обладающие следующим действием.Экстракты корневищ пикрорхизы курроа, листьев и цветов андрографиса метельчатого обладают гепатопротекторным действием, предотвращая поражение печени токсическими веществами и лекарственными средствами.Экстракт листьев и плодов паслена черного активизирует детоксикационную функцию печени, оказывая стимулирующее влияние на ферментные системы митохондрий гепатоцитов.Экстракт листьев иссопа водного, корней и листьев эклипты белой обладают антиоксидантными свойствами, улучшают общее самочувствие пациентов.Экстракт корней бурхавии раскидистой улучшает отток желчи. Экстракты корней и листьев филлянтуса нирури и стеблей тиноспоры сердцелистной обладают иммуномодулирующей активностью.Экстракт корневищ имбиря лекарственного уменьшает диспепсию, нормализует перистальтику кишечника и желчевыводящих протоков. Экстракт плодов перца длинного предотвращает развитие фиброза печени, потенцирует терапевтическое действие компонентов, входящих в состав остальных экстрактов.

Препарат від розладу шлунка, кишечника та печінки поки що не настільки ефективні, як хотілося б.

Розлад шлунка, кишечника і печінки - найпоширеніші, але маловивчені захворювання. Фінансуються погано, оскільки вважаються несерйозними. Розлад має підтипи, що виникають у результаті різних механізмів (фізіологічних процесів). Для покращення ефективності лікування необхідно вивчити механізми препаратів від захворювань шлунка. Зазвичай фахівці призначають препарати зі зняттям симптомів диспепсії, оскільки ще розуміють причини виникнення цих симптомів. Лікування диспепсії проходить тими самими препаратами, як і при подразненому кишечнику, незважаючи на те, що причини виникнення цих захворювань абсолютно різні.

Навчання

Пацієнтам, які страждають на диспепсію, необхідно знати всю наявну інформацію з цього захворювання. Це дозволить їм знати, чому необхідно провести ті чи інші аналізи чи пропити певні лікарські препарати. Хороша поінформованість вселяє психічний спокій пацієнта. Він зможе розуміти і спокійно поставитися до свого стану і дискомфорт, що виникає при диспепсії, буде переноситися набагато легше.

Дієта

Вплив певної дієти на лікування диспепсії ще не вивчений. Але багато пацієнтів поява симптомів цього захворювання пов'язують із вживанням в їжу певних продуктів (молочних, жирних тощо). Звичайно, деякі продукти харчування можуть стимулювати посилення симптомів диспепсії і цим виправданий прийом препаратів від розладу шлунка. Пацієнтам можна знизити вживання деяких продуктів, які, на їхню думку, посилили симптоми диспепсії, але виключати їх зовсім не можна, оскільки це може позбавити організм необхідних вітамінів та мікроелементів, які отримують через продукти харчування.

Психотропні препарати

Зв'язок диспепсії з депресією, підвищеною тривожністю ще вивчені. Проте наявність у пацієнтів із диспепсією підвищеної тривожності чи депресії спостерігається майже завжди. Клінічні випробування довели, що при диспепсії з болями стравоходу добре допомагають невеликі дози антидепресантів. У цьому випадку їхня дія спрямована не на депресію, а на корекцію нервових клітин та зняття болю. Найчастіше призначають антидепресанти трициклічної групи – триміпрамін, дезіпрамін.

Психотерапія

Психотерапевтичні методи під час лікування диспепсії ще вивчені. Але вони ефективні під час лікування роздратованого кишечника. Проте використовується: гіпноз, міжособова чи психодинамічна психотерапія, релаксація, когнітивно-біхевіористична терапія, методика управління стресом.

Препарати для покращення перистальтики кишечника

Одну з теорій виникнення диспепсії пов'язують із порушеннями функцій мускулатури шлунково-кишкового тракту, саме – зниженням її активності. В результаті швидкість проходження їжі по шлунку та кишечнику уповільнюється. Препарати, що покращують перистальтику при диспепсії, мало вивчені. Тому застосовуються лише деякі різновиди: цизаприд, еритроміцин, метаклопрамід.

Спазмолітичні засоби

Це препарати, які розслабляють гладку мускулатуру. Наприклад, нітрогліцерин. Використання їх при диспепсії мало вивчене, але застосовуються, тому що вони мають небагато побічних ефектів. Як слід ставитися до діагностики та лікування диспепсії? Вік пацієнта, симптоми та ступінь тяжкості захворювання визначає, які обстеження необхідно пройти. Типи діагностик: ендоскопія, електрогастрографія, рентгеноскопія, ФГС (фіброгастроскопія), колоноскопія, УЗД, комп'ютерна або ядерно-магнітна томографія. Необхідні лабораторні аналізи: наявність антитіл до лямблій, кров на целіакію. До призначення препаратів від розладу шлунка та кишечника необхідно також здати аналіз на переносимість лактози.


Список літератури:

[1] «Хвороби органів травлення: посібник з гастроентерології для лікарів»/Л.М. Валенкевич, О.І. Яхонтова. / СПб.: Видавництво ДЕАН, 2006. - 655с.

[2] «Гастроенторологія. Практичне керівництво»/С.С. В'ялов. / М.: МЕДпрес-інформ, 2015. – 224 c.